Citaten van Arjen Velema

Uit Arjens overlijdensadvertentie

Al gevonden
'Ge zoudt God niet zoeken als Hij u al niet gevonden had.'
Is dat niet mooi en in zekere zin dan toch waar?

Pagina gemaakt 2-12-2022

Home - Index citaten