Citaten van Vincent van de Vrede

Uit interview in Trouw 15-6-2022 door Peter Henk Steenhuis

Illusie
Jaren worstelde ik met het zoeken naar zin. Het valt zwaar de illusies door te prikken waarmee we ons als mens zo als vanzelfsprekend omringen. Fantomen van zekerheid, het illusoire gevoel van eeuwig leven, onkwetsbaarheid, en dat er toch 'iets' is dat ons leven stuurt. Deze illusies kunnen bepalend zijn voor de weg door ons leven en kracht geven.

Pagina gemaakt 15-6-2022

Home - Index citaten