Citaten van Johan Witteveen, oud-minister van Financiën

Uit interview 'Denken is vluchtig, voelen leidt naar je ziel' door Fokke Obbema in 'de Volkskrant' van 23-4-2019. Witteveen overleed nog onverwacht een dag later op 97-jarige leeftijd.

Tot eenheid
Als je hier sterft, begint er een nieuwe fase. Het lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen. Hij gaat dan verder met de opdracht het goddelijke uit te drukken en uiteindelijk kom je tot eenheid met de goddelijke geest.

Mystiek
Ik denk dat godsdiensten zich meer op de mystiek moeten richten. Mensen hebben geen behoefte aan dogma's. Wat hen wel raakt, is beleving. Daar ligt de eenheid van religieuze idealen, in de beleving van het goddelijke.

Pagina gemaakt 27-4-2019