Citaten van Ivan Wolffers

Uit interview 'Zin van het leven' in 'de Volkskrant' van 27-5-2019 door Fokke Obbema

Chaos bedwingen
Ik kijk met respect en piëteit naar iedere poging van mensen de chaos te bedwingen. Zo zie ik religies.

Pagina gemaakt 28-5-2019