Automatisch onderhoud

Geregeld zal het systeem zoeken naar onderhoudstaken en deze uitvoeren. O.a. vanuit de slaapstand kan het systeem zichzelf daarvoor automatisch opstarten. Wil je dit niet:
Rechter klik op startknop - Configuratiescherm - Systeem en beveiliging - Beveiliging en onderhoud - Onderhoud - Onderhoudsinstellingen wijzigen - haal vinkje voor 'Toestaan dat de computer wordt geactiveerd' weg - OK
De computer zal nu op andere momenten, als hij toch al ingeschakeld is, de onderhoudstaken uitvoeren. Mogelijk wordt gewacht tot je de computer geen andere taken laat uitvoeren.

Pagina gemaakt 22-7-2016.