Back-up instellen

In het aan je telefoon gekoppelde Google-account kun je een back-up van je apps, instellingen en gegevens op je telefoon instellen.

Instellingen - (Accounts) - Back-up - vink 'Back-up mijn gegevens' en 'Automatisch herstellen' aan. Als je nu op je Google-account een nieuwe telefoon installeert, word je back-up hierop teruggezet. Als je een app opnieuw installeert, worden de gegevens van die app automatisch hersteld.

Pagina gemaakt 19-7-2016.