FileConverter

De (gratis) FileConverter voor audio, video en foto's vind je hier. Deze converter werkt via de Windows Verkenner. Het programma wordt wel geïnstalleerd. Om te converteren ga je met de Verkenner naar het desbetreffende bestand en na een rechtsklik kies je FileConverter. Kies uit de lijst die je nu ziet het bestandsformaat waarnaar je wilt converteren. Het bestand wordt met dezelfde bestandsnaam plus de nieuwe extensie in de map bij het oorspronkelijke bestand geplaatst.

Pagina gemaakt 3-1-2017.