Bios en Herstelstation

Zie ook bij Systeembeveiliging.

Een herstelstation is niet hetzelfde als de oudere systeemherstelschijf. Met de herstelschijf kan het systeem opgestart worden. Het herstelstation is krachtiger wat betreft de reparatiefunctie. Het bevat de Windows-installatie en -reparatiebestanden. Het kan ook gebruikt worden om een systeemkopie terug te zetten. Handig is dat het herstelstation op een usb-stick kan worden aangemaakt. Steek een lege usb-stick van minimaal 4 Gb. in een usb-aansluiting. Die zal FAT32-geformatteerd worden. Let op: Alle toch aanwezige data op de stick gaan verloren bij het maken van het herstelstation. Typ linksonder in het zoekvenster 'herstelstation' en ga naar Herstelstation maken. Er wordt gecontroleerd of er een herstelpartitie op de computer zelf staat en zo niet, dan wordt deze gemaakt. Klik op Maken als gevraagd wordt eerst een back-up van de bestanden op je stick te maken. 'Maken' slaat namelijk op het 'Herstelstation maken'. Het proces neemt enige tijd. Zie ook hier.

Helaas werkt het benaderen van de Bios (basic input output system) in W10 nauwelijks*). Mij lukt het vrijwel nooit bij opstarten (via F2) om erin te komen. Ik heb wel de Usb-HDD (Usb-FDD staat voor Usb-floppydisk!) als eerste station voor opstarten kunnen instellen en pas daarna het besturingssysteem op de harde schijf en ik heb het F12 (soms ook F8) Boot Menu (om tijdens het opstarten te kunnen kiezen van waaruit op te starten) enabled, maar het werkt gewoon niet. Er wordt niet van mijn herstelstation op usb-stick opgestart en F12 doet niets als het Acerlogo zichtbaar wordt. Op internet zie ik velen met deze problemen worstelen. Het lukt mij wel om bij de Bios te komen door vanuit het aanmeldscherm (waar je je wachtwoord ingeeft) af te sluiten terwijl de Shifttoest ingedrukt blijft. Bij daarna opnieuw opstarten zie ik (even) onder in het scherm 'Druk F2 voor instellingen' en 'Druk F12 voor opstartopties'. Als dit in beeld komt, werkt het ook, maar, zoals gezegd, wijzigingen in de Bios werken daarna weer niet.
*) PS 11-12-2016: Bios, bootvolgorde zie hier.

Opstarten vanaf het herstelstation loopt dus via de herstelopties van Windows zelf. Zie hieronder. Als Window niet meer start, start de computer opnieuw op, desnoods door hem eerst door ingedrukt houden van de aan/uit-knop uitgeschakeld te hebben en druk meteen herhaaldelijk de toests voor het bootmenu in (bijvoorbeeld F11, F12 of Esc). Je krijgt nu de mogelijkheid van een aangesloten herstelstation op te starten. 'Alle persoonlijk bestanden zullen worden verwijderd', word je gemeld, maar mij is niet duidelijk of dat betekent dat ook dataschijven zullen worden gewist. Hopelijk is dat niet het geval!

Vind de herstelopties van Windows 10 o.a. via: Typ herstelopties in het zoekvenster linksonder - tabblad Systeemherstel. Van hieruit is het o.a. mogelijk de computer vanaf een herstelstation op te starten. Zie ook hier.

Pagina laatst gewijzigd 19-5-2018.