Indexfunctie

De indexfunctie van Windows maakt versneld zoeken vanuit het zoekvenster in de Verkenner mogelijk. Bij langzamere systemen kan dat af en toe veel van de processorcapaciteit nemen. Geen index nodig? Schakel het indexeren uit:
- Typ in Windows zoekvenster Services
- Zoek Windows search en dubbelklik op deze regel
- Klik op de knop Stoppen
- Selecteer de service Windows search opnieuw, rechtsklik erop en kies Eigenschappen
- Kies bij Opstarttype voor Uitgeschakeld
- Klik op Toepassen en OK

De instellingen voor Index vind je via Windows-zoekvenster: typ Index - klik Indexeringsopties - wijzig de te indexeren locaties indien gewenst via knop Wijzigen - via knop Geavanceerd kun je de locatie van het indexbestand wijzigen en via tabblad Bestandstypen kun je ook de inhoud laten mee-indexeren: selecteer Eigenschappen en inhoud.
Ook via de Verkenner vind je deze opties. Activeer het zoekvenster van de Verkenner - tabblad Hulpprogramma's voor zoeken - Geavanceerde opties.

In mijn ervaring (bij het zoeken naar links via de index) werkt dit niet altijd 100 procent.

Pagina gemaakt 27-10-2016, aangevuld 18-6-2018.