Windows prestatiemeter

De vroegere prestatie-index vind ik in W10 niet terug, wel de prestatiemeter. Typ 'prestatiemeter' in Windows zoekvenster - linker kolom: Controlehulpprogramma's - Prestatiemeter - standaard wordt het percentage processortijd weergegeven, maar door het groene plusje bovenin te klikken, kun je meer prestaties kiezen en bekijken.

Pagina gemaakt 5-11-2016.