Prullenbak aanpassen

Rechtsklik de prullenbak - Eigenschappen: hier kun je per schijf de maximale prullenbakruimte in Mb's toewijzen (standaard is zo'n 4 procent) en eventueel de prullenbak uitschakelen, zodat bestanden voortaan meteen definitief verwijderd worden.

Een bestand of bestanden meteen definitief verwijderen? Houd Shift ingedrukt terwijl je als gebruikelijk verwijdert. Hiermee ontwijk je de prullenbak.

Zie ook hier.

Pagina gemaakt 2-1-2017, laatst aangevuld 30-10-2018.