Pure URL: feitelijke webadressen

Al surfend worden op veel sites aan webadressen allerlei vage tekenreeksen toegevoegd. Sitebeheerders kunnen zo bijvoorbeeld statistieken bijhouden. Er is een extensie voor Chrome en Firefox die je weer de pure url laat zien: 'Pure URL'.

- Chrome: drie puntjes rechsboven - Meer hulpprogramma's - Extensies - Meer extensies toevoegen - typ in zoekvenster Pure URL + Enter - Toevoegen

- Firefox: surf in Firefox naar Pure URL - toevoegen aan Firefox

Pagina gemaakt 3-1-2017.