Slaapstand, sluimerstand en 'Afsluiten en bijwerken'

Afsluiten in Windows 10: De computer kan sneller en stabieler worden als je 'm af en toe eens geheel opnieuw opstart. Vanaf Windows 8 worden met de standaardinstelling 'Snel opstarten' bij het afsluiten bepaalde processen op schijf bewaard om de volgende keer sneller op te kunnen starten. Gebruik daarom af en toe de optie 'Opnieuw opstarten' i.p.v. 'Afsluiten' om de computer een keer volledig opnieuw te starten.
Of schakel snel opstarten uit: Rechtsklik Start - Configuratiescherm - Systeem en beveiliging - Energiebeheer - Het gedrag van de Aan/uit-knoppen bepalen - Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn - verwijder v bij Snel opstarten inschakelen (aanbevolen) - Wijzigingen opslaan.
In W10 verloopt het verwerken van updates die niet automatisch voltooid kunnen worden anders dan in W7: Start - Aan/uit - als er updates voltooid moeten worden, staat hier o.a. 'Afsluiten en bijwerken' en 'Opnieuw opstarten en bijwerken' (Als 'en bijwerken' er niet bij staat staat, is Windows bijgewerkt.) Afsluiten door het deksel te sluiten of met de powerknop voorkomt het installeren van de updates.
Let dus op: Niet altijd alleen maar afsluiten door deksel te sluiten, maar af en toe via Start - 'Aan/uit' - Opnieuw opstarten.

De slaapstand slaat alles waarmee je bezig bent op in het RAM-geheugen. Zo start je het snelst weer op. De sluimerstand slaat alles waar je mee bezig bent op op je schijf of ssd, namelijk in de verborgen file c:\hiberfil.sys die net zo groot kan zijn als je RAM-geheugen. In de praktijk blijkt in veel gevallen dat er minder problemen optreden als geregeld of altijd i.p.v. via sluimer- of slaapstand wordt afgesloten via 'Afsluiten'. En denk eraan: minstens elke week een keer opstarten via Start - Aan/uit - Opnieuw opstarten!
Gebruik je de sluimerstand niet, dan heb je het (grote) bestand hiberfil.sys niet nodig:
- Check het bestand: Typ Opdrachtprompt in Windows zoekvenster - rechtsklik linksboven in startscherm op het zwarte symbooltje van de prompt - Administator - Ja (toestemming voor wijzigingen) - dir /ah c:\hiberfil.sys + Enter - Je ziet of dit bestand er is en zo ja, hoe groot het is.
- Gebruik je geen sluimerstand?: powercfg -h off + Enter. Hiberfil.sys is verwijderd en komt niet meer terug.
- Toch terug naar sluimerstand?: powercfg -h on + Enter.

Energiebeheer: Een belangrijk punt is dat een instelling in energiebeheer de computer in de slaapstand kan zetten terwijl die bezig is te uploaden, downloaden, kopiëren of bijvoorbeeld met de TomTom te installeren of wat dan ook. Zie bij Energiebeheer - Wijzigen wanneer de computer in de slaapstand gaat - Wijzig naar Nooit - sla wijziging op.

-

Pagina gemaakt 21-6-2016, laatst aangevuld 21-11-2018.