Tips-app W10

W10 heeft vanaf versie 1709 (Fall Crators Update) in plaats van de helpfunctie de app 'Tips': typ tips in het Windows-zoekvenster en de app verschijnt. Let op het zoekvenster bovenin.

Pagina gemaakt 24-12-2017.