Veilige modus (a)

Zie ook hier.

Deze op PC tegengekomen bij een stopcode VIDEO TDR FAILURE en een vaag-contrast scherm, na installatie v1909 en vervolgens 'Opnieuw opstarten', 14-11-2019. Dit komt van Microsoft Support:

Voordat u overschakelt naar de veilige modus, moet u overschakelen naar de Windows Herstelomgeving (WinRE ). Dit doet u als volgt:

Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat uit te schakelen.
Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
Zodra u ziet dat Windows is gestart (sommige apparaten geven bijvoorbeeld het logo van de fabrikant weer bij het opnieuw opstarten) houdt u de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt om uw apparaat weer uit te schakelen.
Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
Houd de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt als Windows opnieuw start om uw apparaat uit te schakelen.
Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uw apparaat weer in te schakelen.
Laat uw apparaat opnieuw opstarten, maar nu volledig. U komt nu in WinRE.
Vanuit WinRE volgt u de volgende stappen om door te gaan naar de veilige modus:

Selecteer in het scherm Kies een optie achtereenvolgens Probleemoplossing > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen > Opnieuw opstarten. Nadat uw apparaat opnieuw is opgestart, ziet u een lijst met opties. Selecteer bij voorkeur optie 5 of druk op F5 voor de veilige modus met netwerkmogelijkheden. Wanneer uw apparaat in de veilige modus is opgestart, volgt u in het Configuratiescherm deze stappen om recente updates te verwijderen:

Typ configuratiescherm in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Configuratiescherm in de lijst met resultaten. Ga naar Programma’s en selecteer Een programma verwijderen. Als u de weergave Grote pictogrammen of Kleine pictogrammen gebruikt, selecteert u Een programma verwijderen onder Programma’s en onderdelen. Selecteer aan de linkerzijde Geïnstalleerde updates weergeven. Klik op Geïnstalleerd op om de updates te sorteren op de datum van installatie. De meest recente updates staan dan bovenaan in de lijst. Klik met de rechtermuisknop op de update die u wilt verwijderen en selecteer Ja om het verwijderen te bevestigen.

Opmerking
Bij sommige updates hebt u niet de mogelijkheid om deze te verwijderen.

Selecteer nu opnieuw opstarten om de update geheel te verwijderen.

Opmerking
Afsluiten in de veilige modus gaat zo:

Druk op de Windows-logotoets + R. Typ in het vakje 'Openen' msconfig en selecteer OK. Selecteer het tabblad Opstarten. Schakel bij de Opstartopties het selectievakje Opstarten in veilige modus uit.

Pagina gemaakt 15-11-2019.