© Copyright

Pagina's van deze site of gedeeltes daarvan en foto's mogen worden gekopieerd, mits met duidelijke bronvermelding en/of voorzien van een link naar deze site. Teksten, foto's en gedichten mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt, afgedrukt en gekopieerd. Dit geldt eveneens voor foto's van mijn gelinkte Google- en Facebookfotopagina's.

Republishing of pages or parts thereof and photos of this site is allowed, but only with explicit mentioning of the source of it and/or with a link to this site. Making use of any part or photograph of this site for commercial interest is forbidden. This also applies to photos from my linked Google and Facebook photo pages.

Home