Eagle Beach, 3-12-2017


Als schepen
op wereldzeeën
zijn we,
groot of klein.

Of
vaste grond
kiezen we,
geankerd of vrij.

Gert Hardeman


Index gedichten