Cederberg, 14-9-2014


Een pad
slingerend
door bergen
eindeloos
lang

Een doel
om je op
te richten

Een droom
van verandering
hoop
en verlangen

foto: Cederberg, 14-9-2014

Gert Hardeman


Index gedichten