Greonterp, 23-11-2020


Donkerende dag

Donkerende dag
Lichtende helderheid
Ruimte alom
Tot rust gekomen leven
Stilte die luistert
Innerlijke klaarheid
Vertrouwend gemoed
Hoop voor morgen

Gert Hardeman


Index gedichten