omgeving Meppel, 15 juni 2002, zie ook de woorden onder de foto

Volle vaart

Vogel
Gekend als
Bron van leven
Statig
Drijf je
Op de wind
Je overgevend
Aan de stroom
Van je bestaan

Schijnbaar doelbewust
Bepaal je richting
Bespeel je
De krachten
Behoedzaam omgaand
Met jezelf
Levend in volle vaart
Maar nooit
Tegen het leven in

Gert Hardeman

-