Meppel, Herfst, 27 november 2001, zie ook de woorden onder de foto

Op weg terug

Gevallen
Los
Van het leven
En nog schijnt
De zon
Nog werp je schaduw
Je grootste pracht
Het allerlaatst ...

Naakt nu
Losgelaten
Onbeschermd
Alleen
Op weg terug
Naar de Bron

Gert Hardeman