Meppel, Licht, 17 augustus 2001, zie ook de woorden onder de foto.

Licht
Dat mindert
Plas
Die stilvalt
Zichtbaar geworden
Rust
In goddelijke
Gloed
Hoogte en diepte
Spiegelende werkelijkheid
In
Onwerkelijk spiegelbeeld
Licht dat daalt
En
Licht dat stijgt
Totdat
Beide
Samenvallen
Dag aan nacht raakt
Leven aan dood
Werkelijkheid aan droom
Een laatste flonkering
En
Alles is één

Gert Hardeman