Noorwegen, Licht, zie ook de woorden onder de foto.

Licht
Langzaam
Dalend

Lijn
Van
Contact
Van hier
Naar ginds

Stille horizon
Ademend
Vol rust

Dreiging
Boven
Dragende
Belofte

Gert Hardeman

-