Port Elizabeth, 12-3-2018


Te langzaam
maken krotten
plaats voor
Mandelahuisjes

Te veel
onrecht
werd gedaan

Te veel
armoede
is geleden

En nog

Te groot
is de kloof
en te zwak
de wil
aan beide
kanten

foto: Port Elizabeth, 12-3-2018


Gert Hardeman


Index gedichten