Bignasco, 28-6-2007


Oude brug

Generaties
overleefd

En nog
draag je
naar de
overkant

foto: Bignasco, 28-6-2007


Gert Hardeman


Index gedichten