Sahara, 26-2-2016


Sahara,
land
van zand

Een weg?
Nederzetting?
Wateropslag?

Mijn vragen
blijven

foto: Sahara, 26-2-2016

Gert Hardeman


Index gedichten