Ezinge, 27-6-2021


Kerk
open
:
Je bent
welkom.
Stilte vinden,
of kijken
alleen.
Cultuur.

Wie dat wil:
doe de
'schoenen'
van je voeten.

Gert Hardeman


Index gedichten