Kaapstad, Tafelberg, 22-9-2014


Mensen
zoeken soms
de grens
Willen kijken
in andere
werkelijkheid
Dromen
van een
nieuwe wereld

foto: Kaapstad, Tafelberg, 22-9-2014


Gert Hardeman


Index gedichten