Namibië, 6-9-2010


Woestenij

Waar de zon
brandt
De regen
draalt
Voedsel
schaars geworden is
Woestenij zegeviert
Het recht
van de sterkste
geldt
Zelfs daar
zijn de natuur
en het leven
wonderschoon

Gert Hardeman


Index gedichten