Foto's van Enkhuizen (sel.)

Enkhuizen, Compagniesbrug, 1-8-2017

Enkhuizen Compagniesbrug, 1-8-2017

Enkhuizen, raadhuis, 1-8-2017

Enkhuizen, raadhuis, 1-8-2017

Enkhuizen, doorkijkje naar toren Zuiderkerk, 1-8-2017

Enkhuizen, doorkijkje naar toren Zuiderkerk, 1-8-2017

Enkhuizen, binnenhaven, 3-8-2015

Enkhuizen, binnenhaven, 3-8-2015

Enkhuizen, haven, 18-4-2010

Enkhuizen, haven, 18-4-2010

Enkhuizen, 18-4-2010

Enkhuizen, 18-4-2010

Enkhuizen, 18-4-2010

Enkhuizen, 18-4-2010

Enkhuizen, de Drommedaris (zuidelijke toegangspoort), 18-4-2010

Enkhuizen, de Drommedaris (zuidelijke toegangspoort), 18-4-2010

Enkhuizen, Compagniesbrug en Zuiderkerk, 18-4-2010

Enkhuizen, Compagniesbrug en Zuiderkerk, 18-4-2010


Alle van Enkhuizen

Site Gert Hardeman

- -