Foto's van Monschau, Duitsland

Monschau, Marktstübchen Café en Hotel Flosdorff, 27-6-2004

Monschau, Marktstübchen Café en Hotel Flosdorff, 27-6-2004

Monschau, Burg Apotheke, 27-6-2004

Monschau, Burg Apotheke, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, toegang evangelische Stadtkirche, 27-6-2004

Monschau, toegang evangelische Stadtkirche, 27-6-2004

Monschau, Café Kaulard en Sankt Maria Empfängnis Kirche, 27-6-2004

Monschau, Café Kaulard en Sankt Maria Empfängnis Kirche, 27-6-2004

Monschau, Gaststätte Zum Haller, 27-6-2004

Monschau, Gaststätte Zum Haller, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, Café Kaulard, 27-6-2004

Monschau, Café Kaulard, 27-6-2004

Monschau, Restaurant Stadtkrone en Bäckerei Oebel, 27-6-2004

Monschau, Restaurant Stadtkrone en Bäckerei Oebel, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, Café Am Roten Haus, 27-6-2004

Monschau, Café Am Roten Haus, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Monschau, 27-6-2004

Site Gert Hardeman