Foto's van Oenkerk

Oenkerk, protestantse 'Ontmoetingskerk', 27-7-2019

Oenkerk, protestantse 'Ontmoetingskerk', 27-7-2019

Oenkerk, Mariakerk, 27-7-2019

Oenkerk, Mariakerk, 27-7-2019

Oenkerk, Mariakerk, 27-7-2019

Oenkerk, Mariakerk, 27-7-2019

Oenkerk, Mariakerk, 27-9-2013

Oenkerk, Mariakerk, 27-9-2013

Oenkerk, Mariakerk, 27-9-2013

Oenkerk, Mariakerk, 27-9-2013

Oenkerk, Stania State, 27-9-2013

Oenkerk, Stania State, 27-9-2013

Oenkerk, Stania State, 27-9-2013

Oenkerk, Stania State, 27-9-2013

Oenkerk, Stania State, 30-3-2013

Oenkerk, Stania State, 30-3-2013

Site Gert Hardeman

- -