Foto's Oosterwierum (Easterwier(r)um)

Oosterwierum, vroegere hervormde kerk en pastorie, kerk nu verhuurd aan groepen, 26-5-2019

Oosterwierum, vroegere hervormde kerk en pastorie, kerk nu verhuurd aan groepen,
26-5-2019

Oosterwierum, katholieke Sint-Wirokerk, 26-5-2019

Oosterwierum, katholieke Sint-Wirokerk, 26-5-2019

Oosterwierum, toren op begraafplaats, de kerk is in 1905 gesloopt, 26-5-2019

Oosterwierum, toren op begraafplaats,
de kerk is in 1905 gesloopt, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Oosterwierum, toren en begraafplaats, 26-5-2019

Site Gert Hardeman

- -