Foto's van J - Klik op aanklikbare foto's om meer te zien!

Janum, Fries: Jannum, hervormde kerk (1300) met aan de muur bevestigde klokkenstoel, 15-4-2009

Janum (Fries: Jannum), hervormde kerk (1300)
met aan de muur bevestigde klokkenstoel, 15-4-2009
Klik op foto voor meer!

Jellum, hervormde kerk, 14-9-2018

Jellum, hervormde kerk, 14-9-2018

Jelsum, Dekemastate, 19-9-2018

Jelsum, Dekemastate, 19-9-2018, klik op foto voor meer!

Jisp, links het oude raadhuis, centraal de brug in de Dorpsstraat, 11-7-2014

Jisp, links het oude raadhuis, centraal de brug in de Dorpsstraat, 11-7-2014,
klik op foto voor meer!

Jipsinghuizen, 3-7-2018

Jipsinghuizen, 3-7-2018
Klik op foto voor meer!


Jistrum zie Eestrum

Jonen, nabij het voetveer, 24-7-2006

Jonen, nabij het voetveer, 24-7-2006, klik op foto voor meer!

Jonkersvaart (gem. Marum), 9-7-2016

Jonkersvaart (gem. Marum), 9-7-2016, klik op foto voor meer!

Jorwerd, Sint-Radboudkerk, 14-9-2018

Jorwerd, Sint-Radboudkerk, 14-9-2018, klik op foto voor meer!

Joure, Midstraat, 5-8-2013

Joure, Midstraat, 5-8-2013, klik op foto voor meer!

Jouswier, Petruskerk, 23-8-2019

Jouswier, Petruskerk, 23-8-2019
Klik op foto voor meer!


Jubbega zie Schurega

Jukwerd (gem. Appingedam), kerkje (1866), sinds 1981 in eigendom van kunstenaar Rieks Pepping, 15-7-2013

Jukwerd (gem. Appingedam), kerkje (1866),
sinds 1981 in eigendom van kunstenaar Rieks Pepping, 15-7-2013
Klik op foto voor meer!

Site Gert Hardeman