Kwaad en goed

Een oerthema: kwaad en goed. Vandaag las ik de eerste stukken uit de bijbel erop na. Na de eerste versie van het scheppingsverhaal was er het paradijs: de tuin van Eden. En die appelboom, waarvan niet gegeten mocht worden opdat ervan gegeten zou worden. Het was de boom van kennis van kwaad en goed. In de tweede versie van het scheppingsverhaal doen de vrouw en alle wilde en tamme dieren en alle vogels pas daarna hun intrede.

De slang bleek een goede manipulator. Hij voorspelde dat de mensen als God zouden worden en alles zouden kunnen begrijpen. En dat ze dus zouden weten wat kwaad is en wat goed. Zo kwam een eind aan het paradijs en was de mens mens geworden, gelijkend op God. Ook hadden Adam en Eva door het eten van de verboden vrucht de seks ontdekt. Ze kregen kinderen, eerst Kaïn, toen Abel. Kaïn is te vertalen door 'speer', of 'lans'. Abel door 'adem', of 'de vergankelijke'.

Later, toen Kaïn woedend op zijn broer was, sprak God hem toe. Het zal de innerlijke stem geweest zijn die wij allen kennen en die door sommigen 'God' genoemd wordt. God zei: 'Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.' Toen sloeg Kaïn Abel dood. Toen al was het nodig kwade keuzes te maken om te kunnen leren kiezen voor het goede. Want zo werkt het met kwaad en goed.

- - -

Pagina geschreven 23-7-2019.