Rust en vertrouwen

Rust en het stoppen met het najagen van schijn schept ruimte voor denken en voelen. Al het goede van de wereld begint met één gedachte of emotie. Dat geldt net zo voor al het kwaad. Gevoelens en gedachten bepalen hoe je jezelf en de wereld rondom ervaart. Vind je rust en vertrouwen in jezelf, dan zul je die ook buiten jezelf ervaren. Om het leven lief te kunnen hebben, is nodig zowel het goede als het kwade erin te kennen.

- - -

Pagina geschreven 9-8-2018.