Anne van der Meiden

Vorige week overleed Anne van der Meiden (1929-2021). Hij was een theoloog van wie ik één en ander gelezen heb in vroeger tijd. Van christelijk gereformeerde komaf, net als ik. Hij vond geloven een proces dat permanent in staat van verandering verkeert. Wat klopt dat als ik naar mezelf kijk! Hij vond dat Jezus moet terugkomen in de handelingen van mensen; dat het daarom draait. In een lijfelijke wederkomst geloofde hij niet. 'De waarheid is pluriform, en dat zeg ik op bijbelse gronden', zei hij in een interview in 'Trouw' in 2004. 'We kennen ten dele, we weten ten dele, zegt Paulus. We zien nu nog door een beslagen spiegel.'


- - -

Pagina geschreven 7-6-2021.