Beide, goed en kwaad

Beide wonen ze in ons allemaal: goed en kwaad. Ieder is in dit speelveld op de eigen evolutionaire weg bezig in een persoonlijke ontwikkeling. Velen groeien langzaam weg van de pool van het kwade, overigens nog zonder die achter zich te kunnen laten. Sommigen zitten vooralsnog in tegengestelde groei. Maar ieder heeft het kwaad in zich, overigens evenzo het goede. Wie hard oordeelt over het kwaad van een ander, erkent misschien het eigen kwaad niet genoeg. Je hoeft maar naar binnen te kijken om het te zien. Met goed en kwaad zijn we geboren, als de stuwende kracht in onze evolutie. Zo werkt het in ons. Tegengestelde krachten bevechten elkaar.

- - -

Pagina geschreven 9-9-2018.