Cijfers geduldig als papier

Het probleem met die hoge cijfers van zeespiegelstijging is dat cijfers zo geduldig zijn. Rekenmodellen daarentegen kennen geen genade. Een tweede probleem is dat mensen de toekomst voor zich uit schuiven en niet geleerd hebben consequenties aan cijfers te verbinden. Wel op papier, maar dan ook veelal niet meer dan dat. Het derde probleem is dat we overspoeld worden met cijfers die te vaak een dag later weer weersproken worden. We hebben excuses genoeg.

- - -

Pagina geschreven 14-6-2018.