Communicatie (2)

Waar je je niet vrij voelt, durf je niet jezelf te zijn. Angst voor afkeuring of miskenning is bij de meeste mensen diepgeworteld. Tegelijk is er het verlangen naar gekend te zijn, gekend zoals je bent. Sommigen hebben van huis uit het gevoel meegekregen niet te deugen. Soms ook is de oorsprong van zulke gevoelens religieus van aard: je voelt je zondig omdat je niet bent die je wilt zijn of denkt te moeten zijn. Maar heb je wel geleerd dat je als mens nu eenmaal een vat vol tegenstrijdigheden bent? En alles wat er in je leeft, heeft ruimte nodig. Ruimte om uit te kristalliseren, maar ook ruimte om op den duur te kunnen verschrompelen. Dat wat je in jezelf niet accepteert, maar onderdrukt, zal gaan etteren en zich vroeger of later tegen je keren.

- - -

Pagina geschreven 12-8-2018.