Een slechte dienst

Ik heb 35 jaar in de psychiatrische hulpverlening gewerkt. Ik was een betrokken hulpverlener, achteraf bezien te betrokken vaak. Ik vond dat 'mijn mensen' op me moesten kunnen rekenen. Daarom probeerde ik tekorten in mijn organisatie op te vangen om mijn cliënten daartegen te beschermen. In de Balintgroep, waarin ik meedeed, vond men dat ik mijn instelling daarmee een slechte dienst bewees. Door hiaten weg te moffelen zou ik voor de organisatie de noodzaak wegnemen om bij te sturen. En die theorie klopt.

- - -

Pagina gemaakt 8-6-2018.