Einde van de tijd?

Ik kwam een video tegen waarin oermensen vertellen dat de zon niet meer ondergaat waar zij eerder onderging. Toen ik nog wat googelde, merkte ik dat het onderscheid tussen geografische en magnetische polen verwarring zaait. En ik zag dat doemdenkers alles wat zij waarnemen of lezen aangrijpen om hun profetieën te berde te brengen, vooral religieus gekleurd. Veel van die voorspellingen waren overigens inmiddels door de tijd ingehaald.

Ik weet niet eens zeker of er wat aan de hand is anders dan dat we in een natuurlijke cyclus leven waarin in onze tijd bijna alles aan verandering onderhevig is. De magnetische polen wijken inderdaad, maar die zouden al vaker van plaats gewisseld zijn. Dat de aardas zou wijken, daarover heb ik geen wetenschapper gehoord of gelezen. Dat Jezus er aan zou staan te komen, geloof ik niet meer, al weet ik wat dat betreft ook niets zeker. Ik ben bang dat zijn persoon wordt aangegrepen opdat wijzelf ons niet hoeven te veranderen.

De scholieren roepen om milieu en klimaat. Dat zal tijd worden. Want ik geloof wel dat wij zelf nogal wat aan het veranderen zullen moeten. Ik geloof dat wij verantwoordelijk zijn voor de wereld die we gebouwd hebben en dus dat we een doorgaande taak daarin hebben. Maar we wachten. Eerst moet China over de brug komen, en Amerika. Pas als de groten aan de slag gaan, willen we misschien meedoen. Of dat deze eeuw zal gebeuren, weet ik niet. Of bijsturing van milieu en klimaat, voor zover wij dat in handen hebben, onze al dan niet over onszelf afgeroepen eventuele ondergang kan vertragen, weet ik evenmin.

- - -

Pagina geschreven 7-2-2019.