Gebedsgenezing

Interview door Maaike van Houten met Dick Kruijthoff, gepensioneerd huisarts, Trouw, 26-4-2023

In het promotieonderzoek van Kruijthoff komen elf 'medisch opmerkelijke' gevallen van genezing op gebed voor, waarvan 'een aantal' vrij van klachten bleef. Er was sprake van een, zoals hij het omschrijft, 'verrassend en onverwacht beloop in het licht van de medische kennis van de ziekte, en er was een tijdsrelatie met gebed.'

Een voorbeeld is de patiënte die genas van de ziekte van Parkinson, maar bij wie die ziekte later toch terugkwam, of althans nog aanwezig bleek te zijn. Bij meerdere mensen verdwenen de klachten, maar medisch gesproken was de ziekte er vaak nog wel. 'Het verschil tussen de subjectieve beleving en de objectieve gegevens is heel opmerkelijk. Een vrouw met MS kon, nadat ze thuis had gebeden, alles weer. Op de MRI-scan was de ziekte nog wel te zien. Dat was ook het geval bij drie mensen die hersteld waren van gehoorproblemen, terwijl audiometrisch onderzoek geen verbeteringen liet zien.'

De patiënten meldden zichzelf aan voor het onderzoek, zo lees ik. Dan heb je dus een selecte groep. In mijn vroegere werk als psychiatrisch hulpverlener heb ik een paar maal cliënten gehad die ook vertelden door gebed genezen te zijn. Op den duur meende ik te zien dat deze mensen bepaalde persoonlijkheidstrekken met elkaar gemeen hadden. Zelfs heb ik bij een paar van mijn cliënten op basis van hun persoonlijkheid wel het idee gehad dat ze baat zouden kunnen hebben bij gebedsgenezing.

Duidelijk zal zijn dat ik kritisch naar een en ander kijk. Maar ik besef ook dat mijn houding moet samenhangen met mijn persoonlijke ervaring met bidden om iets te mogen ontvangen, waarin dat bidden en het ontvangen zich omgekeerd evenredig tot elkaar leken te verhouden. Voor mij is bidden meer een geven geworden, een uitstijgen boven m'n wereldse beslommeringen, een soort uitvloeien: naar mezelf, naar het onmetelijke mysterie dat ik niet bevatten kan en soms ook naar een medemens. Daar zijn weinig woorden voor nodig of zelfs geen. Toch is het dit waarin ik mezelf gelouterd terugvind.


Index chronol. en op trefw.

Pagina geschreven 29-4-2023.