Geen angst voor God

Ik zie God als het mysterie van leven en dood. Als alles wat boven het menselijke uitgaat. Een nader beeld durf ik niet meer te definiëren. Omdat ik in welk beeld dan ook het goddelijke per definitie reduceer.

Wat we niet bevatten kunnen, kan angst inboezemen. God kan angstig maken. Bijvoorbeeld als je je levensweg wilt weten, lees: als je bang bent voor de dood. Onder angst is het moeilijk je te ontwikkelen.

Het definiëren van het goddelijke helpt velen om angsten te overwinnen. Als je je dan aanpast aan godsbeelden of religieuze regels, verlies je aan vrijheid. Ik geloof dat je in je vrijheid mag staan. Met vertrouwen.

- - -

Pagina geschreven 11-9-2018.