Godsbeelden

Zoals mensen verschillen, zijn ook godsbeelden niet gelijk. Geen levende ziel heeft God gezien, maar mensen hebben soms het vermogen om buiten de zintuigen om waar te nemen. Zoals je kunt leren je eigen emoties waar te nemen. Sommigen menen God buitenzintuiglijk te kunnen zien of horen. Ik kan dat niet uitsluiten, maar ga er vooralsnog van uit dat deze waarnemingen uit de geest van de persoon in kwestie zelf komen en niet uit een hogere of grotere dimensie. Tot zover is er nog niet veel aan de hand, alhoewel de waargenomen god kennelijk ook kan aanzetten tot geweld en grove destructie in terroristische zin. Het grotere probleem ontstaat wanneer mensen die God waarnemen volgelingen gaan werven. En die zijn altijd te vinden. Zo ontstaat een stroming, noem het een religie of geloof. Religies beschikken meestal over een soort van God gekomen boek met onder andere voorschriften, die helaas niet altijd vreedzaam zijn. De angstige mens kan steun of vastigheid ontlenen aan geloof. Geloof kan zich zo tot levensvoorwaarde ontwikkelen. Daar is niets mee mis, zolang het buitenstaanders niet benadeelt.

- - -

Pagina geschreven 27-8-2018.