Goed en kwaad

Goed en kwaad. Het is één van de mysteries van het leven, de twee-eenheid van goed en kwaad. Religies hebben er hun theorieën over, maar ik kan daar niet veel meer mee. Ik zie hoe kwaad het goede uitlokt, net overigens als andersom. En mijn eigen ervaring is dat het doen van kwade daden die ik achteraf betreurde, vervolgens helpt om tot goede keuzes te komen. Maar wat als je je verhardt en je geweten niet meer spreekt?


- - -

Pagina geschreven 27-2-2021.