Identiteit

Pas als je zowel het goede als het kwaad in jezelf accepteert, kom je op het punt met je donkere gedachten en gevoelens te kunnen leren omgaan. Wie je bent, je identiteit, is ook hoe je hierin jezelf ziet. Want alles wat afgeweerd wordt en dus niet geaccepteerd, zal onweerstaanbaar groter groeien. Maar wie de eigen donkerte omarmen durft als horend bij het zelf, zal begrijpen dat daarin nog veel te buigen valt. Wie leert vertrouwelijk over de eigen donkerte te praten, beseft dat ook deze pool bij mens-zijn hoort. Onontkoombaar.

- - -

Pagina geschreven 18-7-2018.