Het eigen kwaad

Er is veel kwaad in de wereld rondom. En veel goeds! Je aandacht richten op het kwaad roept gemakkelijk gevoelens van machteloosheid en frustratie op. Wie zich op het goede richt, vindt altijd en overal werk om te doen. En doen is waar het in goed en kwaad om gaat. Er wordt momenteel veel gebeden, want niet ver weg woedt een vreselijke oorlog. Bidden kan geen kwaad, maar goed doen is iets anders. Wie bidt, moet weten dat God geen andere handen heeft dan de onze. Wie bidt en werkt, heeft er meer van begrepen.

Kwaad en goed is het oerthema van de mensheid. Kaïn sloeg Abel dood. Ieder mens heeft alles in zich om of een engel, of een duivel te worden. Pas als je in het reine raakt met je eigen kwaad, komt er echte ruimte voor het goede. Ik heb als hulpverlener heel veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Ik leerde dat velen het eigen kwaad, de eigen duistere krachten, vooral proberen te ontkennen, ook voor zichzelf. Door de donkerte in je te negeren, het geen plek te gunnen, voed je het in feite. Alles in je wat ontkend wordt of genegeerd, zal groter groeien en sterker worden en zich uiteindelijk tegen je keren. Je eigen kwaad: je zult het moeten accepteren om ermee om te leren gaan. Je zult het zozeer moeten accepteren dat je er met mededogen en liefde naar kunt kijken. Het hoort bij je; het is van jou en deel van jou. En inderdaad: kwade keuzes zijn ook dan niet altijd te vermijden. Je zult het kwaad in jezelf moeten proeven en ervaren om zover te komen dat je het omarmen kunt. Pas als je het accepteert als deel van jezelf ontstaat de ruimte om het vanuit persoonlijke keuze opzij te kunnen zetten. Soms kan het kwaad een uitweg vinden in bijvoorbeeld agressieve fantasieën. Met fantasieën doe je de ander geen kwaad. Dat is al winst. Maar het kan ook gebeuren dat je daadwerkelijk ook kwaad doet en merkt hoezeer dat je verdriet en in z'n greep kan houden. Het is nodig om die ervaringen te hebben om voor jezelf te leren welke je kwade keuzes zijn en welke de keuzes die je uiteindelijk verkiest. Soms is het zo dat je pas door kwaad heen tot goed kunt komen.


- - -

Pagina geschreven 15-4-2022.