Himba-lied

Nabij Opuwo, Himba-village, 9-9-2010

Ik las een mooi verhaal uit de Himbacultuur. In dat verhaal is het dat niet iemands geboortedatum telt, maar de dag waarop de moeder aan het krijgen van een kindje toe is. Ze zondert zich dan af om te luisteren, totdat ze het liedje voor haar kindje 'horen' kan. Daarna leert ze de vader van het kind het lied. Als ze daarna de liefde bedrijven, zingen ze samen het lied, als een uitnodiging aan het kind. Als de vrouw zwanger is geworden, leert ze het liedje aan de oude vrouwen van het dorp, zodat ze het kind zullen kunnen verwelkomen. Als het kind opgroeit, leren alle dorpsbewoners het lied. Het wordt gezongen als het kind zich bezeert of erger, maar ook als het iets goeds doet of de puberteitsrituelen doorloopt. Mocht een stamlid een misdaad begaan, dan vormen de dorpelingen een cirkel om hem of haar heen en zingen zijn of haar eigen lied. Er is geen straf. Want als je je eigen lied herkent, is er geen behoefte meer om een ander kwaad te doen. In het huwelijk worden de liederen van man en vrouw samen gezongen. En als iemand stervende is, komen opnieuw alle dorpelingen die zijn of haar lied kennen bijeen en zingen het voor de laatste keer.


- - -

Pagina geschreven 23-12-2021.