Macht-onmacht

Macht en onmacht is een soort spel in menselijke relaties. Ze lopen ook in elkaar over. Vandaar dat onmacht tegelijk macht is, een strategie om dingen niet te hoeven, om anderen te mobiliseren. En macht is ook onmacht. Juist wie onmachtig is, heeft vaak de macht.

- - -

Pagina gemaakt 31-5-2018.